Facebook Linkedin Instagram

OPĆENITO O VIDEONADZORU

Tifon koristi sustave videonadzora na objektima/prostorijama koji se nalaze na lokacijama Tifonovih maloprodajnih mjesta širom Republike Hrvatske s ciljem zaštite objekata i ostale pripadajuće imovine u vlasništvu Tifona te osoba: radnika, ostalog osoblja, dobavljača, poslovnih partnera, kupaca i posjetitelja, kao i svih drugih osoba koje dolaze, kreću se i koriste opisanom imovinom na lokacijama Tifona.

Tifon može koristiti snimke videonadzora radi rekonstrukcije i istrage sigurnosnih incidenta, nepravilnosti u radu, mogućih opasnosti ili neovlaštenih pristupa štićenim prostorima.

Tifon je voditelj obrade videonadzora i u tom smislu obrađuje osobne podatke stvaranjem snimki koji čine sustav pohrane, a videonadzor se odnosi prvenstveno na radni proces, a podredno na ponašanje osoba koje ulaze u vidokrug kamere.

SVRHA I PRAVNI TEMELJ

Obrada osobnih podataka putem videonadzora se temelji na važećim propisima koji reguliraju financijsko poslovanje (Zakon o zaštiti novčarskih institucija) te legitimnom interesu u svrhu kontrole ulaska i izlaska s lokacija Tifona te smanjenja izloženosti osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, nepravilnosti u radu i sličnih događaja, ako je analizom procijenjeno da pravni, ekonomski i drugi interesi voditelja obrade prevladavaju nad interesima ispitanika.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojima se uređuje predmetno područje te internim dokumentima Tifona. Svaki sustav videonadzora projektiran je i postavljen sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti, Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.

INFORMIRANJE

Na svim objektima Tifona na kojima je uspostavljen videonadzor postoji već na ulasku u perimetar snimanja posebna obavijest koja, uz simbol ili sliku videonadzorne kamere, sadrži i sljedeće informacije na hrvatskom i engleskom jeziku:

“Videonadzor na ovoj lokaciji provodi se neprekidno, a videozapisi se obrađuju temeljem legitimnog interesa u svrhu zaštite osoba i imovine te poštivanja zakonskih obveza Tifon d.o.o.kao voditelja obrade. Osobni podaci obrađeni videonadzorom na ovoj lokaciji poslovna su tajna i čuvaju se, u pravilu, najdulje 30 dana. Uvid u osobne podatke obrađene videonadzorom može biti omogućen tijelima javne vlasti. Više informacija u svezi obrade osobnih podataka možete pronaći u Politici zaštite osobnih podataka u Tifon d.o.o. koja je objavljena na stranici www.tifon.hr. Svoja prava u vezi o

Tifon d.o.o.
Zadarska ulica 80
10000 Zagreb
Tel:01/6160600
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Oznaka da je prostor pod videonadzorom postavljena je najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. Sve osobe ulaskom u perimetar ili objekt/prostoriju koja je pod videonadzorom smatraju se informiranima o obradi osobnih podataka videonadzorom od strane Tifona.

ZAŠTITA PODATAKA I PRAVO PRISTUPA

Videonadzorna oprema (kamere, snimači, routeri) je dio poslovne mreže Tifona, a pristup i rukovođenje uređajima za videonadzor Tifona je ograničen samo na zaposlenike Tifona koji pristup snimkama videonadzora imaju u području svoje nadležnosti, a sukladno svrsi za koju se podatak prikuplja.

Videozapisi na videosnimačima i/ili uređajima za pohranu ne arhiviraju se trajno, već se čuvaju u pravilu najviše do 30 dana, ovisno o kapacitetu snimača, odnosno memorijske jedinice za pohranu, nakon čega se automatski brišu. U slučaju da za potrebe sudskog, upravnog, arbitražnog ili drugog jednakovrijednog postupka postoji potreba da se snimke s podacima čuvaju i nakon proteka razdoblja od 30 dana, iste će se čuvati u organizacijskoj jedinici zaduženoj za sigurnost društva najviše do okončanja postupka.

Svi videozapisi su vlasništvo Tifona te predstavljaju poslovnu tajnu.

Tifon neće dostavljati videozapise, niti učiniti dostupnima, neovlaštenim osobama na bilo koji način i u bilo kojem obliku.

Tifon ima formiranu evidenciju aktivnosti obrade za tu bazu te nadležnog službenika za zaštitu osobnih podataka.

PRAVO NA INFORMACIJU I UVID U SNIMKE

Tijelima državne uprave, sudu i /ili drugim nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, mogu biti dostavljene snimke videonadzornih kamera. Ispitanici imaju pravo na informaciju o obradi svojih osobnih podataka videonadzorom, a na obrazloženi pisani zahtjev, moguće je izvršiti pronalazak te vršenje uvida u pojedine snimke.

U slučaju obrade osobnih podataka videonadzorom temeljem legitimnih interesa u svrhu zaštite osoba i imovine, ispitanici nemaju pravo na zaborav unutar roka od 30 dana koliko najduže traje čuvanje videozapisa odnosno i duže u slučaju sudskog, upravnog, arbitražnog ili drugog jednakovrijednog postupka.

POSTUPAK U SLUČAJU ZLOUPORABE

U slučaju uočene moguće povrede osobnih podataka nadležna odgovorna osoba/menadžer ili nadležni službenik za zaštitu podataka u Tifonu bez nepotrebnog odgađanja će postupiti prema važećim propisima maksimalno poštujući pravo na privatnost ispitanika.

OSTVARENJE PRAVA ISPITANIKA

Svoja prava u vezi obrade osobnih podataka videonadzorom ispitanik može ostvariti putem sljedećeg kontakta:

Tifon d.o.o.
Zadarska ulica 80
10000 Zagreb
Tel:01/6160600
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije o obradi osobnih podataka - videonadzor

×