Facebook Linkedin Instagram

Točite uglavnom u Hrvatskoj?

GOLD Croatia

GOLD CROATIA kartica za gorivo – poslovna kartica razvijena za poduzetnike i obrtnike koji troše više od 300 litara mjesečno. Uporabom kartice, nabavu goriva za potrebe Vaše tvrtke/obrta možete riješiti na još sigurniji, ekonomičniji i komotniji način na 44 TIFON-ove benzinske postaje u Hrvatskoj. Karticom je moguće plaćati na odgodu, te ovisno o potrošnji i uštedjeti uz dodijeljene popuste.

Glavne značajke i prednosti korištenja GOLD CROATIA kartice za gorivo:

 • Uštede pri kupnji goriva: Tvrtka TIFON omogućuje kupnju goriva na kartice za gorivo po povoljnijim cijenama uz dodjeljivanje popusta koji je vidljiv na svakom mjesečnom računu, čime vaša tvrtka/obrt ostvaruje značajne uštede.
 • Korištenje kartice potpuno besplatno: Izrada TIFON kartica se ne naplaćuje, nema troškova članarine niti bilo kakvih drugih naknada (usluga transakcije i sl.)
 • Korištenje kartica na najsigurniji način: TIFON kartice za gorivo opskrbljene su osobnim identifikacijskim kodom (PIN-om), magnetnom trakom i reljefnim tiskom. U slučaju gubitka ili krađe može se blokirati u roku od 1 sata.
 • Mreža BP: Mreža od 44 TIFON-ove benzinske postaje u Hrvatskoj kupce očekuje sa gorivima visoke kvalitete, uslugama, te širokom paletom proizvoda u trgovini
 • Besplatan pristup Virtualnom kartičnom centru (VKC): Nakon registracije za Virtualni kartični centar možete učitati račune i priloge za razdoblje zadnjih 3 mjeseca. Prilozi računa u raznim elektronskim formatima sadrže pojedinačno sve transakcije koje su u datom roku ispostavljanja računa ostvarene putem pojedinih kartica. U prilogu se može navesti i broj putnog naloga, te kilometraža, ukoliko su se ti podaci registrirali za vrijeme kupnje goriva. Na web stranicama TIFON-a (www.tifon.hr) moguće je pristupiti u VKC, gdje nakon obavljene registracije možete koristiti dodatne besplatne usluge – na primjer: aktualni popis crpki, narudžba kartice, aktiviranje ili blokiranje, izmjena PIN-a , te čak možete dobiti uvid u transakcije za koje još nije ispostavljen račun.
 • Mogućnost odabira proizvoda i usluga benzinske postaje za koje se kartica može koristiti: Tijekom narudžbe kartice odabirom šifre proizvoda/usluge možete unaprijed, u slobodnoj kombinaciji, odlučiti za koje će se proizvode i usluge kartica koristiti. Prava kupnje tijekom uporabe na TIFON-ovim benzinskim postajama provjeravaju se elektronskim putem. Također možete po kartici definirati dnevni, tjedni, mjesečni ili godišnji limit iznosa plaćanja karticom.
 • Odgođeno plaćanje: GOLD CROATIA kartica omogućuje odgođeno plaćanje u okvirima limita koji se utvrđuju pojedinačno za svaku tvrtku. Standardno izdavanje računa je 2x mjesečno koji se plaćaju u roku od 15 dana, što smanjuje gotovinski promet i opterećenje Vaše tvrtke administracijom, te troškove goriva čini transparentnijima i preglednijima.
 • Vi odlučujete tko smije kupovati putem kartica: Uporaba TIFON kartica za gorivo može se povezati s registracijskim oznakama ili imenima osoba:
  • Korisnik kartice povezane s registracijskim oznakama je vozač koji ima pravo točiti gorivo u spremnik navedenog vozila.
  • Korisnik kartice na ime je osoba navedena na kartici koja gorivo može točiti u spremnik bilo kojeg korištenog vozila, neovisno o registracijskim oznakama.

U slučaju bianco kartica moguća uporaba neovisno o registraciji i imenu. TIFON Vam nudi dvije vrste bianco kartica. U slučaju kartica 'Garaža' i 'Kanistri' ne dolazi do kontrole registracijskih oznaka i imena, što omogućuje opskrbu gorivom kompletnog voznog parka pomoću jedne kartice. Korisnik obje kartice uz poznavanje PIN-a može kupovati gorivo za potrebe bilo kojeg vozila. Kartica s oznakom 'Kanistri', osim vozila, omogućuje i kupnju goriva u spremnike za čuvanje goriva.

 • Besplatne usluge korisničke podrške kupcima: TIFON kartično poslovanje na telefonskom broju: ++385 91 4641 090 je na raspolaganju svim svojim korisnicima 24/7 gdje u svako doba možete dobiti sve relevantne informacije o TIFON karticama za gorivo.
 • E-račun: TIFON kao tvrtka s društveno odgovornim poslovanjem predstavila je i uslugu izdavanja elektronskog računa svim zainteresiranim korisnicima gdje se uvelike smanjuje izdavanje papirnatih računa, te pridonosi očuvanju okoliša.
 • Nema više prikupljanja slipova: TIFON pruža uslugu izdavanja detaljnog, zbirnog i preglednog računa za sve mjesečne transakcije uz prateću specifikaciju svih transakcija.
×