Facebook Linkedin Instagram

Sistem za brigu o okolišu i ljudima Tifon d.o.o. prilagođen je svim propisima RH i EZ koji se odnose na problematiku zaštite ljudi i okoliša, kao i najnovijim trendovima na polju zaštite okoliša i ljudi. Kako bi dosljedno mogli ispunjavati tražene zahtjeve, za provođenje propisa i preporuka o zaštiti okoliša odgovorni su svi zaposlenici.

Mjere koje se poduzimaju radi smanjenja rizika od negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi:

Smanjenje emisije štetnih isparavanja

Skladišni objekti (spremnici) opremljeni su plivajućim membranama kako bi isparavanje goriva bilo svedeno na što manju moguću mjeru. Autocisterne za prijevoz goriva opremljene su sistemom za zatvoreno punjenje i pražnjenje sa povratnim sistemom za pare. Sve novosagrađene benzinske crpke opremljene su sistemom za zatvoreno punjenje sa povratnim sistemom za pare. Puštanjem u promet kvalitetnih goriva koja u potpunosti zadovoljavaju Direktivu 2003/17/EC Europskog parlamenta kao i najnovije europske norme (EN 590 i EN 228 – Siječanj 2004) emisija štetnih spojeva u ispušnim plinovima smanjena je na nivo koji zahtjevaju važeće europske norme.

Smanjenje mogućnosti izljevanja

Sistemi podzemnih spremnika i cijevovoda na crpkama opremljeni su dvoplašnim sistemom zaštite, te sistemom stalnog monitoringa i sprečavanja eventualnih propuštanja. Benzinske crpke kao i centralno skladište opremljeni su sistemima za zbrinjavanje mazivih ulja i zauljene ambalaže. Benzinske crpke kao i centralno skladište opremljeni su sistemima za sakupljanje zauljenih voda, i eventualnih izljevanja, te njihovo pročišćavanje. Ispusti pročišćenih voda pod redovnim su nadzorom kako Tifon d.o.o. tako i nadležnih državnih organa.

Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada (rabljenih ulja, zauljene ambalaže, zauljene nečistoće koje su produkt čišćenja spremnika), vrši se na ekološki prihvatljiv i siguran način prema propisima RH. Zbrinjavanje vrše ovlašteni i provjereni suradnici na zato ovlaštenim i osposobljenim mjestima.

Preventivne radnje

Kako bi se mogućnost incidenata svela na najmanju moguću mjeru redovno se provode slijedeće radnje:

 • redovna obuka ljudstva za rukovanje tekućim gorivima i sprečavanje požara
 • redovno čišćenje spremnika i instalacija te njihovo održavanje
 • redovna kontrola voda koje se ispuštaju
 • primjena najnovijih tehnologija zaštite okoliša prilikom gradnje novih objekata.

{{-- content goes here from dom --}}
Prilagođeni kolačići koji se koriste na ovoj web stranici

Tifon stranica koristi kolačiće za vođenje web stranice, poboljšavanje korisničkog iskustva, monitoriranje aktivnosti na web stranici te prikazivanje bitnih ponuda. Klikom na ˝prihvaćam˝, prihvaćate kolačiće koji su nužni za funkcioniranje stranice, prikaz oglasa i analitiku. Kllikom na ˝Prilagodba postavki˝, uvijek možete ažurirati postavke kolačića. Kliknite ovdje kako biste saznali više o kolačićima koji se koriste na ovoj web stranici.

Ovom opcijom dopuštate

 • Privremeni kolačići
 • Poboljšanje korisničkog iskustva

Ovom opcijom odbijate

 • Prikazivanje makretinških oglasa koji odgovaraju vašim interesima izvan ove web stranice (npr. društvene mreže)
 • Korištenje web stranice omogućava analizu i mjerenje aktivnosti kako bismo vam mogli ponuditi personalizirani sadržaj i ponude (u slučaju da nam ustupite podatke tijekom procesa registracije na stranicu )

Ovom opcijom dopuštate

 • Privremeni kolačići
 • Poboljšanje korisničkog iskustva
 • web analitika za statistiku
 • Prikazivanje makretinških oglasa koji odgovaraju vašim interesima izvan ove web stranice (npr. društvene mreže)

Ovom opcijom odbijate

 • Korištenje web stranice omogućava analizu i mjerenje aktivnosti kako bismo vam mogli ponuditi personalizirani sadržaj i ponude (u slučaju da nam ustupite podatke tijekom procesa registracije na stranicu )

Ovom opcijom dopuštate

 • Privremeni kolačići
 • Poboljšanje korisničkog iskustva
 • web analitika za statistiku
 • Prikazivanje makretinških oglasa koji odgovaraju vašim interesima izvan ove web stranice (npr. društvene mreže)
 • Korištenje web stranice omogućava analizu i mjerenje aktivnosti kako bismo vam mogli ponuditi personalizirani sadržaj i ponude (u slučaju da nam ustupite podatke tijekom procesa registracije na stranicu )

Politika kolačića

×